Afspraak over betaald ouderschapsverlof tijdens onderhandelingen nieuwe CAO Rijk

Bonden en de werkgever Rijk hebben tijdens de onderhandelingen over een nieuwe CAO Rijk op 23 mei jl. alvast een afspraak gemaakt over een nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof.

De reden is dat er op 2 augustus een wettelijke regeling voor betaald ouderschapsverlof in werking treedt en partijen de werknemers daarover tijdig duidelijkheid willen bieden en P-Direkt voorbereidingen moet treffen.

De cao-afspraak integreert de huidige cao-regeling en de nieuwe wettelijke regeling voor betaald ouderschapsverlof. Samengevat is het volgende afgesproken:

  • de nieuwe regeling gaat in op 2 augustus 2022, ook voor werknemers waarvan het betaald ouderschapsverlof voor een kind al eerder is ingegaan
  • de duur van de loondoorbetaling blijft 13 van de 26 weken ouderschapsverlof
  • aanvulling tot 100% loondoorbetaling tijdens opname van de negen weken wettelijk betaald ouderschapsverlof
  • 75% loondoorbetaling tijdens de periode waarvoor geen recht is op wettelijk betaald ouderschapsverlof (afhankelijk van de keuze van de werknemer en leeftijd van het kind betreft dit een periode van 4 tot 13 weken).

De afspraak zal worden opgenomen in de nieuwe CAO Rijk waarvan de onderhandelingen op 10 mei jl. zijn gestart. Partijen streven er naar om begin juni een onderhandelaarsakkoord te sluiten, dat nog voor de zomer aan de achterbannen kan worden voorgelegd.