Afspraak betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

In dit document is de afspraak vastgelegd over een nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof die bonden en de werkgever Rijk op 23 mei jl. alvast hebben gemaakt tijdens de onderhandelingen over een nieuwe CAO Rijk.