Declaratieformulier reiskostenvergoeding na einde dienstverband

Als een werknemer na het einde van het dienstverband:

  • een WGA-uitkering of ZW-uitkering ontvangt en
  • reiskosten maakt vanwege verzuimbegeleiding of re-integratie

heeft deze recht op een reiskostenvergoeding. Voor het aanvragen van de reiskostenvergoeding geldt een procedure die is opgenomen in bijlage10 van de cao. Daarin wordt melding gemaakt van dit declariatieformulier.

Let op: afhankelijk van uw apparatuur en de internetbrowser die u gebruikt kunt u bij het openen een foutmelding krijgen: Please wait….. Als dat zo is kunt u het formulier openen vanuit uw map met downloads en het daarna gebruiken.