8.

Het personeelsreglement kan dat digitaal beschikbaar worden gesteld of worden toegestuurd.