Bijlage 04: Berekeningswijze maandelijkse aanvullende overlijdensuitkering

De aanvullende maandelijkse overlijdensuitkering voor uw nabestaanden wordt als volgt berekend:

  • Voor uw partner: 0,01875% * uw pensioengevend inkomen * het aantal jaar waarin u ABP-pensioen heeft opgebouwd
  • Voor een wees jonger dan 25 jaar, waarvoor een verzorger is: 0,00375% * uw pensioengevend inkomen * het aantal jaar waarin u ABP-pensioen heeft opgebouwd
  • Voor een wees jonger dan 25 jaar, waarvoor geen verzorger is: 0,0075% * uw pensioengevend inkomen * het aantal jaar waarin u ABP-pensioen heeft opgebouwd.

Voor de begrippen partner, wees, verzorger en pensioengevend inkomen wordt aangesloten bij de begrippen, zoals die door ABP in het ABP-pensioenreglement worden gebruikt.

Het teken * betekent “vermenigvuldigd met”.