Bijlage 04: Kenmerken en scores FUWASYS inclusief begrippenlijst