Bijlage 05: Kenmerken en scores FUWASYS inclusief begrippenlijst

Met ingang van 1 januari 2023 is de inhoud van deze bijlage vervallen vanwege de afspraken in het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024 over de governance van het Functiegebouw Rijk en FUWASYS. De inhoud van deze bijlage is sindsdien opgenomen in het document Weegsysteem FUWASYS. Bij de volgende cao worden de bijlagen opnieuw genummerd.