Bijlage 06: Salarisbedragen en gekoppelde cao-bedragen in 2023 en 2024