Bijlage 06: Kenmerken en scores FUWASYS inclusief begrippenlijst