Bijlage 09: Vervallen

De checklist afspraken telewerken (TPAW) is met ingang van 1 januari 2022 vervallen vanwege de afspraken over hybride werken in het Akkoord voor CAO Rijk 2021 (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022). Bij de volgende cao worden de bijlagen opnieuw genummerd.