Afwijkingsmogelijkheden in deze cao

Over de volgende onderwerpen in deze cao kan de werkgever met vakbonden afwijkende of aanvullende collectieve afspraken maken:

 • Wijze vaststellen welke salarisschaal voor een functie geldt als geen gebruik wordt gemaakt van het Functiegebouw Rijk
 • Toelage onregelmatige dienst
 • Vaste toelage onregelmatige dienst
 • Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst
 • Toelage bezwarende omstandigheden
 • Overwerkvergoeding
 • Dienstreizen naar het buitenland
 • Gebruik dienstauto
 • Telewerkvergoeding
 • Representatiekostenvergoeding: aanwijzen functies
 • Enkele VWNW-voorzieningen
 • Geen ruil van stimuleringspremie voor een VWNW-verlofperiode
 • Straffen: opleggen boete
 • Voorzieningen uitgezonden werknemers naar een volkenrechtelijke organisatie
 • Experimenteerbepaling: tijdelijke afwijkingsmogelijkheid van deze cao

In de betreffende cao-bepalingen is steeds aangegeven in hoeverre afwijken of aanvullen mogelijk is en welke voorwaarden daarbij gelden.