Andere instanties bevoegd tot onderzoeken melding vermoeden van een misstand of inbreuk op het Unierecht

Instanties die naast de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders in (het voorstel voor) de Wet bescherming klokkenluiders of via lagere regelgeving zijn aangewezen als bevoegde autoriteiten om meldingen over misstanden en inbreuken op het Unierecht op hun werkgebied te onderzoeken. Dit betreffen momenteel:

  • de Autoriteit Consument en Markt
  • de Autoriteit Financiële Markten
  • de Autoriteit Persoonsgegevens
  • De Nederlandsche Bank N.V.
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • de Nederlandse Zorgautoriteit
  • de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
  • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  • de Inspectie Leefomgeving en Transport
  • de Nederlandse Arbeidsinspectie.