Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Waar dit in deze cao ziet op het arbeidsverleden van de werknemer (zoals bij de benodigde diensttijd voor de PAS-regeling) wordt hiermee ook de voormalige aanstelling in ambtelijke dienst binnen de sector Rijk bedoeld. Waar in deze cao wordt gesproken over een arbeidsovereenkomst bij een werkgever buiten de sector Rijk (zoals bij het VWNW-beleid), is daarmee ook een aanstelling in ambtelijke dienst bedoeld.