Functie

Het samenstel van de door de werkgever opgedragen en door de werknemer te verrichten werkzaamheden.