Gebruikelijke methodiek en beoordelingsnorm SB-functies

De methodiek en normering om periodiek het criterium substantieel bezwarend in een SB-functie te beoordelen, zoals beschreven in het het onderzoeksrapport ‘Herijking FLO-functies Rijksoverheid’ (AMG-TNO, maart 1999).