Hoge Colleges van Staat

Een aantal overheidsorganen binnen de overheid met een bijzondere positie waarvan wettelijk is vastgelegd dat ze zelfstandig en onafhankelijk zijn. Het betreft:

  • de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  • de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • de Raad van State
  • de Algemene Rekenkamer
  • de Nationale ombudsman en
  • de Kanselarij der Nederlandse Orden.