Interne regel van de werkgever

Een interne regel van de werkgever met een wettelijke basis, zoals bijvoorbeeld een afwijking van de normen in de arbeidstijdenwet zoals opgenomen in de cao, een regeling die de instemming van de ondernemingsraad behoeft of een (veiligheids)regel op grond van het instructierecht van de werkgever.