Medisch onderzoek

Een onderzoek dat een medisch deskundige of arbodienst verricht dat gericht is op het voorkomen en beperken van de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van een werknemer meebrengt.