Privé-kilometers

Alle door de werknemer met de dienstauto verreden kilometers verminderd met:

  • het aantal kilometers tijdens dienstreizen
  • het aantal woon/werkverkeerkilometers.