Regels van de Arbeidstijdenwet voor werktijden, pauzes en rusttijden

De voorschriften in de Arbeidstijdenwet en onderliggende regelgeving voor werktijden pauzes en rusttijden. Voor werknemers die een functie hebben bij de Rijksrederij geldt daarbij dat de reguliere bepalingen voor wekelijkse rusttijden (artikel 5:5, tweede lid ATW) worden toegepast en niet de bepalingen voor wekelijkse rusttijden voor zeevarenden (artikel 6:5:2 ATB Vervoer).