Regels van de Arbeidstijdenwet voor werktijden, pauzes en rusttijden

De voorschriften in de Arbeidstijdenwet en onderliggende regelgeving voor werktijden pauzes en rusttijden.