Salaris per uur

1/156e deel van het salaris bij een volledige arbeidsduur.