SB-functie

Een functie die is opgenomen in de lijst van substantieel bezwarende functies die is opgenomen in bijlage 14 van de cao.