Score bij de samenvattende conclusie over het functioneren

++     de prestaties zijn ruim boven de afspraken en verwachtingen

+       de prestaties zijn overeenkomstig de afspraken en verwachtingen

+/-    de prestaties komen (nog) niet volledig overeen met de afspraken en verwachtingen. Verbetering op onderdelen is nodig of

-          de prestaties blijven duidelijk achter bij de afspraken en verwachtingen. Verbetertraject is noodzakelijk