Toelage

Een maandelijks bedrag naast het salaris en het IKB op grond van:

  • de bepalingen in het hoofdstuk variabele beloning van deze cao
  • de bepalingen in het specifieke deel van deze cao
  • de bepaling in de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen inzake de toelage van 7,5% van het salaris voor bijzonder zware functies van hoofd van een post en
  • een bepaling in het hoofdstuk variabele beloning van het personeelsreglement

met uitzondering van een vergoeding voor overwerk.