Vaste toelage

Een toelage zonder einddatum die een werknemer ontvangt op basis van de paragraaf ''Toelage of eenmalige uitkering om een andere reden" in het hoofdstuk Variabele beloning of op basis van het personeelsreglement van de organisatie waar de werknemer werkzaam is.