Vervangende toelage

De toelage die de werknemer ontvangt als deze niet werkt vanwege vakantie, betaald verlof of ziekte en geen arbeidspatroon heeft of een arbeidspatroon dat vanwege arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op de arbeidsduur per week. De hoogte van de vervangende toelage is het gemiddelde bedrag dat de werknemer de afgelopen twaalf maanden heeft ontvangen aan:

  • toelage onregelmatige dienst
  • aanvullende toelage onregelmatige dienst
  • toelage werktijdverschuiving 
  • toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst en 
  • toelage vrijwillige nachtdienst.