WIA-uitkering

De uitkering als bedoeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.