11.4 BHV-vergoeding

Als uw werkgever u heeft aangewezen om op te treden als bedrijfshulpverlener (BHV-er) en u de daarbij behorende taken heeft uitgevoerd, heeft u recht op een vergoeding. U ontvangt deze vergoeding na afloop van het jaar waarin u BHV-er was. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw rol als BHV-er en bedraagt momenteel:

Bedragen BHV-vergoeding
BHV-rol BHV-vergoeding per jaar
basishulpverlener € 269,38
allround BHV-er € 538,74
BHV-er met leidinggevende taken € 808,12

De hoogte van de vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van het aantal volledige maanden dat u in het voorafgaande jaar bedrijfshulpverlener was. Als u tijdens dat jaar van BHV-rol bent veranderd geldt voor uw vergoeding de rol die u aan het einde van dat jaar vervulde.

Als u vanwege uw werkzaamheden als BHV-er moet overwerken, dan heeft u voor die werktijd recht op een overwerkvergoeding van momenteel € 26,95 per uur.

Als u langere tijd bedrijfshulpverlener bent, ontvangt u een BHV-jubileumuitkering:

Bedragen BHV-jubileumuitkering
Aantal jaar BHV-jubileumuitkering
na 5 jaar € 440,80
na 10 jaar € 538,74
na 15 jaar, en na elke volgende vijf jaar € 642,84

De bedragen in deze paragraaf zijn niet afhankelijk van uw arbeidsduur. De bedragen per 1 april 2023 en per 1 januari 2024 vindt u in bijlage 6 van de cao.