11.6 Vergoeding beeldschermbril

Als u voor uw werk een beeldschermbril nodig heeft, heeft u recht op een vergoeding daarvoor van momenteel maximaal € 251 als u:

  • beeldschermwerk verricht
  • de beeldschermbril heeft aangeschaft bij een opticien en
  • bij uw declaratie een bewijsstuk indient.

Als een oogarts constateert dat vanwege medische complexiteit voor u een duurdere bril noodzakelijk is, dan heeft u recht op volledige vergoeding van de kosten daarvan. U moet in dat geval bij uw declaratie een bewijsstuk van uw oogarts indienen, bijvoorbeeld een brilvoorschrift of verklaring. U heeft ook recht op vergoeding van de kosten die u voor dit oogonderzoek heeft gemaakt.

U heeft opnieuw recht op een vergoeding voor een beeldschermbril als:

  • uit een oogmeting blijkt dat u een nieuwe beeldschermbril nodig heeft of
  • uw beeldschermbril kwijt of beschadigd is, en dit u niet ernstig te verwijten is.