Kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 2017

In de CAO Rijk wordt in het hoofdstuk over de Algemene Bestuursdienst bij de inschaling van de Topmanagementgroep verwezen naar dit beleidskader.