2.2 Arbeidsovereenkomst en addendum

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst of een addendum daarop moeten u en uw werkgever de modelovereenkomsten in bijlage 3 van de cao gebruiken. Afhankelijk van de situatie is dat:

  • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • een arbeidsovereenkomst bij werken na de AOW-leeftijd
  • een arbeidsovereenkomst als oproepkracht
  • een addendum.