6.5 Eenmalige cao-uitkeringen 2022 en 2023

U heeft recht op de eenmalige cao-uitkeringen van € 450 in december 2022 en april 2023. Daarbij geldt voor

  • 2022 dat u op 1 december 2022 in dienst bent 
  • 2023 dat u op 1 april 2023 in dienst bent 

en op die datum een maandinkomen ontvangt. Ook als u geen maandinkomen ontvangt op die datum vanwege: 

  • een periode van maximaal zes weken overig verlof op grond van een bepaling in deze cao
  • verlof op grond van de Wet arbeid en zorg of
  • een VWNW-verlofperiode

ontvangt u de uitkeringen. Als u om een andere reden geen maandinkomen ontvangt, krijgt u de uitkeringen niet.