6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2020

Schaal 1 t/m 3 per 1 juli 2020

Schaal 1 t/m 3 per 1 juli 2020
NummerSchaal 1Schaal 2Schaal 3
0€ 1.701,00*€ 1.797,04€ 1.920,52
1€ 1.722,74€ 1.838,61€ 1.962,67
2€ 1.757,84€ 1.878,97€ 2.005,36
3€ 1.797,04€ 1.920,52€ 2.048,10
4€ 1.838,61€ 1.962,67€ 2.091,98
5€ 1.878,97€ 2.005,36€ 2.158,12
6€ 1.920,52€ 2.048,10€ 2.224,82
7€ 1.962,67€ 2.091,98€ 2.291,53
8€ 2.005,36€ 2.158,12€ 2.354,73
9€ 2.048,10€ 2.224,82€ 2.422,62
10€ 2.091,98€ 2.291,53€ 2.489,31

Dit bedrag is verhoogd naar het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021.

Brontabel als csv (499 bytes)

Schaal 4 t/m 6 per 1 juli 2020

Schaal 4 t/m 6 per 1 juli 2020
NummerSchaal 4Schaal 5Schaal 6
0€ 2.005,36€ 2.091,98€ 2.224,82
1€ 2.048,10€ 2.158,12€ 2.291,53
2€ 2.091,98€ 2.224,82€ 2.354,73
3€ 2.158,12€ 2.291,53€ 2.422,62
4€ 2.224,82€ 2.354,73€ 2.489,31
5€ 2.291,53€ 2.422,62€ 2.556,04
6€ 2.354,73€ 2.489,31€ 2.623,34
7€ 2.422,62€ 2.556,04€ 2.690,06
8€ 2.489,31€ 2.623,34€ 2.756,75
9€ 2.556,04€ 2.690,06€ 2.824,67
10€ 2.623,34€ 2.756,75€ 2.891,36
Brontabel als csv (498 bytes)

Schaal 7 t/m 9 per 1 juli 2020

Schaal 7 t/m 9 per 1 juli 2020
NummerSchaal 7Schaal 8Schaal 9
0€ 2.422,62€ 2.623,34€ 2.824,67
1€ 2.489,31€ 2.690,06€ 2.891,36
2€ 2.556,04€ 2.756,75€ 2.958,07
3€ 2.623,34€ 2.824,67€ 3.051,12
4€ 2.690,06€ 2.891,36€ 3.157,60
5€ 2.756,75€ 2.958,07€ 3.279,32
6€ 2.824,67€ 3.051,12€ 3.411,56
7€ 2.891,36€ 3.157,60€ 3.546,17
8€ 2.958,07€ 3.279,32€ 3.693,04
9€ 3.051,12€ 3.411,56€ 3.842,26
10€ 3.157,60€ 3.546,17€ 3.990,93
Brontabel als csv (498 bytes)

Schaal 10 t/m 12 per 1 juli 2020

Schaal 10 t/m 12 per 1 juli 2020
NummerSchaal 10Schaal 11Schaal 12
0€ 2.756,75€ 3.279,32€ 3.842,26
1€ 2.891,36€ 3.546,17€ 3.990,93
2€ 3.051,12€ 3.693,04€ 4.132,53
3€ 3.279,32€ 3.842,26€ 4.281,76
4€ 3.546,17€ 3.990,93€ 4.430,97
5€ 3.693,04€ 4.132,53€ 4.622,91
6€ 3.842,26€ 4.281,76€ 4.831,23
7€ 3.990,93€ 4.430,97€ 5.039,00
8€ 4.132,53€ 4.622,91€ 5.260,19
9€ 4.281,76€ 4.831,23€ 5.485,47
10€ 4.430,97€ 5.039,00€ 5.710,80
Brontabel als csv (501 bytes)

Schaal 13 t/m 15 per 1 juli 2020

Schaal 13 t/m 15 per 1 juli 2020
NummerSchaal 13Schaal 14Schaal 15
0€ 4.281,76€ 4.831,23€ 5.485,47
1€ 4.430,97€ 5.039,00€ 5.710,80
2€ 4.622,91€ 5.260,19€ 5.936,65
3€ 4.831,23€ 5.485,47€ 6.174,62
4€ 5.039,00€ 5.710,80€ 6.419,14
5€ 5.260,19€ 5.936,65€ 6.642,61
6€ 5.485,47€ 6.174,62€ 6.869,58
7€ 5.710,80€ 6.419,14€ 7.096,00
8€ 5.936,65€ 6.642,61€ 7.298,62
9€ 6.174,62€ 6.869,58€ 7.510,80
10€ 6.419,14€ 7.096,00€ 7.736,71
Brontabel als csv (501 bytes)

Schaal 16 t/m 18 per 1 juli 2020

Schaal 16 t/m 18 per 1 juli 2020
NummerSchaal 16Schaal 17Schaal 18
0€ 6.174,62€ 6.869,58€ 7.510,80
1€ 6.419,14€ 7.096,00€ 7.736,71
2€ 6.642,61€ 7.298,62€ 7.958,44
3€ 6.869,58€ 7.510,80€ 8.184,34
4€ 7.096,00€ 7.736,71€ 8.431,26
5€ 7.298,62€ 7.958,44€ 8.684,71
6€ 7.510,80€ 8.184,34€ 8.938,86
7€ 7.736,71€ 8.431,26€ 9.192,33
8€ 7.958,44€ 8.684,71€ 9.468,84
9€ 8.184,34€ 8.938,86€ 9.745,35
10€ 8.431,26€ 9.192,33€ 10.022,51
Brontabel als csv (502 bytes)