Uitleg cao-partijen: stimuleringspremie

De hoogte van uw stimuleringspremie is afhankelijk van uw ABP-pensioenjaren en de hoogte van uw salaris. Alle ABP-pensioenjaren tellen mee: uw diensttijd binnen de sector Rijk maar ook de tijd die u bijvoorbeeld bij een gemeente of in het onderwijs heeft gewerkt.

Voorbeeld
Als u afziet van uw volledige periode van 18 maanden VWNW-begeleiding en 14 ABP-pensioenjaren heeft, dan heeft u recht op 8 maandsalarissen (zie hiervoor de tabel in § 14.4). Als uw salaris € 4.070,75 per maand bedraagt heeft u dus recht op een stimuleringspremie van 8 X € 4.070,75 = € 32.566.

Heeft u voor het einde van uw dienstverband al een aantal maanden VWNW-begeleiding gehad? Dan ontvangt u alleen over uw resterende maanden de stimuleringspremie. Dit wordt naar rato van de volledige begeleidingstermijn van 18 maanden berekend. Daarbij wordt rekening gehouden met een maand opzegtermijn.

Voorbeeld
Als u na 6 maanden VWNW-begeleiding uw dienstverband wilt beëindigen is uw resterende begeleidingsperiode nog 12 maanden. Omdat een maand opzegtermijn niet in mindering wordt gebracht heeft u recht op 13/18e deel van een volledige stimuleringspremie. Bij hetzelfde aantal ABP-pensioenjaren en hetzelfde salaris als in het vorige voorbeeld heeft u dan recht op een stimuleringspremie van 8 X € 4.070,75 X 13/18 = € 23.519,89.

Het aantal maandsalarissen voor uw stimuleringspremie kan niet hoger zijn dan uw resterende dienstverband.

Voorbeeld
Als uw dienstverband over 6 maanden eindigt omdat u dan uw AOW-leeftijd bereikt, dan kan uw stimuleringspremie niet hoger zijn dan 6 maandsalarissen ook al volgt uit uw ABP-pensioenjaren een hoger aantal maanden.  

De stimuleringspremie die volgt uit de algemene berekeningswijze is gemaximeerd. Het maximumbedrag is in 2021 € 84.000 of 12 maandsalarissen, verhoogd met 16,37% IKB-budget als dat een hoger bedrag oplevert. Bij het toepassen van het maximumbedrag is uw arbeidsduur niet van belang.

Voorbeeld
Als u 35 ABP-pensioenjaren heeft, heeft u recht op 24 maandsalarissen. Als uw maandsalaris € 3.617,09 is, levert dat een bedrag op van € 85.108,08. Omdat dit meer is dan € 84.000, wordt gekeken of 12 maandsalarissen verhoogd met 16,37% IKB een hoger bedrag oplevert dan € 84.000. Omdat dit niet het geval is (dat levert namelijk € 50.510,49 op) wordt uw stimuleringspremie gemaximeerd op € 84.000. 
Als u een maandsalaris heeft van € 6.547,52 dan zou in dit voorbeeld uw stimuleringspremie € 91.432,19 bedragen, want 12 maandsalarissen verhoogd met 16,37% IKB-budget is dan hoger dan € 84.000.