Uitleg cao-partijen: voorzieningen thuiswerkplek en/of verduurzaming woning

Voorzieningen thuiswerkplek

U kunt als u hybride werkt recht hebben op voorzieningen voor uw thuiswerkplek. In de “Tabel Voorzieningen thuiswerkplek en/of verduurzaming woning” vindt u een overzicht van de drie onderdelen van deze voorzieningen voor uw thuiswerkplek. De voorwaarden die voor de voorzieningen gelden zijn in de tabel vermeld. De in de tabel genoemde bedragen zijn niet afhankelijk van uw arbeidsduur.

Verduurzaming woning

U kunt de vergoeding van uw werkgever ook gebruiken voor de verduurzaming van uw woning. Als u niet regelmatig thuiswerkt heeft u ook recht op deze vergoeding voor de kosten van verduurzaming van uw woning. In de “Tabel Voorzieningen thuiswerkplek en/of verduurzaming woning” vindt u een overzicht van de voorzieningen die hieronder vallen.

Voor de vergoeding van uw werkgever voor de verduurzaming van uw woning geldt dat deze ook kan worden besteed aan kosten voor de verduurzaming van uw woning die u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2022 heeft gemaakt. Deze kunt u van 1 januari tot en met 31 maart 2023 declareren via het P-Direktportaal > Financiën en salaris > Hybride werken > Thuiswerkvoorzieningen. Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheid, dan start de termijn van vijf kalenderjaren in 2023.

Tabel Voorzieningen thuiswerkplek en/of verduurzaming woning
1. Arbovoorzieningen thuiswerkplek 2. Vergoeding werkgever voor inrichting thuiswerkplek en/of verduurzaming woning 3. IKB-doel inrichting thuiswerkplek en/of verduurzaming woning
Arbovoorzieningen vanwege de zorgplicht van uw werkgever voor een ergonomisch ingerichte thuiswerkplek.

Vergoeding van uw werkgever voor uitgaven die u declareert de inrichting van uw thuiswerkplek en/of de verduurzaming van uw woning

 • Maximaal te declareren bedrag via het P-Direktportaal: € 750 
 • Eenmaal per vijf kalenderjaren 
 • In meerdere delen mogelijk

IKB-budget fiscaal vriendelijk inzetten voor de inrichting van uw thuiswerkplek en/of de verduurzaming van uw woning.

 • Maximaal in te zetten IKB-budget via het P-Direktportaal: € 750
 • Eenmaal per vijf kalenderjaren 
 • In meerdere delen mogelijk

In te zetten nadat “Vergoeding werkgever voor inrichting thuiswerkplek en/of verduurzaming woning” (zie 2.) volledig is gebruikt.

Vastgestelde noodzakelijke arbovoorzieningen

a. Verstelbare bureaustoel 

b. Bureau:

 • verstelbaar bureau (€ 375) of
 • verstelbaar zit-/stabureau (€ 450)  

c. Los toetsenbord (€ 32)

d. Losse muis (€ 28)

e. Beeldscherm (€ 182)

f. Voetensteun (€ 60)

g. Laptophouder (€ 60)

 • a. wordt verstrekt door uw werkgever.
 • b. t/m g. kunt u aanschaffen en declareren via het P-Direktportaal tot het maximale bedrag.
 • b. t/m e.: voor kosten die uitgaan boven het maximaal te declareren bedrag kunt u de vergoeding van uw werkgever en aanvullend uw IKB-budget voor inrichting thuiswerkplek en/of verduurzaming woning gebruiken (zie 2.). Dit doet u in dezelfde maand dat u deze maximale bedragen declareert en met hetzelfde bewijsstuk.

Inrichting thuiswerkplek

Onder inrichting thuiswerkplek valt bijvoorbeeld:

 • Verlichting (bijvoorbeeld plafond-, wand- en/of bureaulamp)
 • Opbergsysteem (bijvoorbeeld boekenkast, ladenblok, archiefkast, wandsysteem)
 • Bureau (kosten die uitgaan boven het maximaal te declareren bedrag; zie 1b.)
 • Raambekleding (bijvoorbeeld gordijnen, vitrage, rolgordijn, jaloezieën, plissé/vouwgordijn)   
 • Vloerbekleding (bijvoorbeeld vast tapijt, parket/laminaat/kurk, vinyl/linoleum, tegel)
 • Muurbekleding (bijvoorbeeld verf, behang)
 • Kamerscherm/wandscheiding
 • Los toetsenbord, losse muis en beeldscherm (kosten die uitgaan boven het maximaal te declareren bedrag; zie 1c. t/m e.)
 • Verbetering wifi en router (inclusief aansluitkosten)
 • Printer (die u voor uw werk gebruikt)

Niet onder inrichting thuiswerkplek valt bijvoorbeeld:

 • Meubels en hulpmiddelen die onder “Arbovoorzieningen thuiswerkplek” vallen (zie 1.), met uitzondering van een bureau (kosten die uitgaan boven het maximaal te declareren bedrag; zie 1b.)
 • Kosten voor (internet)abonnementen
 • Kantoorbenodigdheden
 • Airconditioning
 • Verbouwingskosten 
 • (Grote) ICT-middelen (computer, laptop, tablet, telefoon, opslagmedia zoals servers)

Verduurzaming woning
Hieronder vallen algemeen aanvaarde maatregelen voor verduurzaming van uw woning. Hiervoor is aangesloten bij de kennis van Milieu Centraal, het Nationaal Warmtefonds en experts binnen de sector Rijk op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energie.
 
Onder verduurzaming woning valt bijvoorbeeld:

 • Isolatie (bijvoorbeeld gevel, spouwmuur, dak, vloer, zolder- en vlieringvloer, bodem, isolerende deuren en isolerende raambekleding, HR++ glas, HR+++ glas, vacuümglas)
 • Duurzaam verwarmen, koelen en ventileren (bijvoorbeeld (hybride) warmtepomp, zonneboiler, installaties voor warmteterugwinning, CO2-gestuurde ventilatie, aansluiting op warmtenet, reflecterende en schaduwdaken, zonwering)
 • Duurzame energie (bijvoorbeeld aanschaf zonnepanelen)
 • Klimaatbestendig maken en biodiversiteit versterken (bijvoorbeeld groene daken en gevels, waterdaken, regenpijp afkoppelen)
 • Bewustwording (bijvoorbeeld energiemonitor met slimme meter, maatwerkadvies)
 • Kleine maatregelen (bijvoorbeeld radiatorfolie en -ventilator, tochtstrippen en -borstels, kozijnfolie, waterbesparende douchekop, sensoren voor lampen en kranen, efficiënter maken van bestaande verwarming)

Niet onder verduurzaming van uw woning valt bijvoorbeeld:

 • Verduurzaming van recreatiewoningen
 • Inrichting van de woning (met uitzondering van isolerende raambekleding)
 • Kosten voor energiecontracten
 • Elektrisch plaatselijk verwarmen (bijvoorbeeld kachel, infraroodpanelen)
 • Vloerverwarming
 • Elektrisch koken (bijvoorbeeld inductiekookplaat)
 • Ledlampen
 • Cv-ketels (hr-ketel, vr-ketel etc.)
 • Airconditioning (mobiel en vast/split)
 • Kosten van leningen voor verduurzaming
Voorwaarden
 • Aan te schaffen na overleg met uw leidinggevende. 
 • Uw leidinggevende beoordeelt uw declaratie achteraf.
 • Schaft u duurdere Arbo-voorzieningen aan? Dan is het meerdere voor uw eigen rekening. Dit is anders als u hierover met uw werkgever maatwerkafspraken heeft gemaakt.
Voorwaarden/bijzonderheden
 • U heeft vooraf geen toestemming van uw leidinggevende nodig. 
 • Achteraf beoordeelt uw leidinggevende de declaratie en vindt er een bonnencontrole plaats.
 • De aangeschafte goederen voor de inrichting van uw thuiswerkplek zijn uitdrukkelijk voor de inrichting van uw thuiswerkplek bedoeld en niet voor een andere ruimte.
 • De voorzieningen voor de verduurzaming van uw woning zijn uitdrukkelijk bedoeld voor uw koop- of huurwoning die uw hoofdverblijf is of wordt.
 • Treedt u in dienst bij de sector Rijk? Dan kunt u deze vergoeding inzetten voor de afkoop van de eventuele restwaarde van thuiswerkvoorzieningen bij uw voormalige werkgever.
Voorwaarden
 • U heeft vooraf geen toestemming van uw leidinggevende nodig.
 • Achteraf vindt er een bonnencontrole plaats.
Uit dienst
Bij uitdiensttreding geeft u de verstrekte voorzieningen (bureaustoel) terug aan uw werkgever. De door u gedeclareerde voorzieningen blijven uw eigendom. Voor de ICT-middelen geldt dat de restwaarde wordt bepaald en voor rekening van uw werkgever fiscaal wordt verrekend.
Uit dienst
Bij uitdiensttreding binnen een jaar na ontvangst van de vergoeding moet u het uitgegeven bedrag terugbetalen.
 
Uit dienst
Bij uitdiensttreding vindt geen verrekening plaats.
 
Als u hybride werkt komen de inrichting van uw thuiswerkplek en uw ervaringen met hybride werken aan de orde in het jaarlijkse personeelsgesprek.

Vastgestelde noodzakelijke arbovoorzieningen

Als u regelmatig thuiswerkt moet uw thuiswerkplek aan ergonomische eisen voldoen, zodat u gezond en veilig kunt werken. Deze eisen staan beschreven in de arbocatalogus Rijk. Uw werkgever zorgt ervoor dat u kunt beschikken over de noodzakelijke arbovoorzieningen voor uw thuiswerkplek. Deze arbovoorzieningen zijn in overeenstemming met de GOR Rijk uitgewerkt. Is de medezeggenschap van uw organisatie niet vertegenwoordigd in de GOR Rijk? Dan heeft uw werkgever over deze voorzieningen afspraken met de eigen medezeggenschap gemaakt. 

Start termijn van vijf kalenderjaren

De termijn van vijf kalenderjaren start in het jaar dat u de vergoeding van uw werkgever voor inrichting van uw thuiswerkplek en/of de verduurzaming van uw woning (voor het eerst) ontvangt.

Voorbeeld:
U gebruikt in maart 2024 voor het eerst een deel van de “vergoeding van uw werkgever voor de inrichting van uw thuiswerkplek en/of verduurzaming van uw woning” voor raambekleding voor uw thuiswerkplek. In augustus 2025 gebruikt u weer een deel deze vergoeding voor vloerbekleding voor uw thuiswerkplek. De termijn van vijf kalenderjaren is gestart in 2024.

Terugbetalen vergoeding werkgever voor de inrichting van uw thuiswerkplek en/of de verduurzaming van uw woning

Bij uitdiensttreding binnen een jaar na ontvangst van de vergoeding moet u het uitgegeven bedrag terugbetalen. Voor de vaststelling van dit bedrag gaat het om het bedrag dat de werknemer in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van uitdiensttreding heeft ontvangen.