Personeelsreglement ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Voor werknemers die in dienst zijn bij een van de onderdelen van het ministerie van LNVgelden de rechten en plichten uit dit personeelsreglement. Ze zijn een aanvulling op de CAO Rijk die voor alle rijksambtenaren geldt.