Personeelsreglementen

Op deze pagina vindt u de personeelsreglementen van de organisaties binnen de sector Rijk die hun personeelsreglement via deze website aan hun werknemers beschikbaar stellen. Organisaties binnen de sector Rijk die niet in het onderstaande overzicht staan vermeld, stellen hun personeelsreglement alleen binnen de eigen organisatie (via intranet) beschikbaar.

Personeelsreglementen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • collectieve afspraken die de werkgever met vakbonden heeft gemaakt over onderwerpen waarvan de CAO Rijk aanvullingen of afwijkingen toestaat
  • collectieve afspraken die de werkgever met de ondernemingsraad heeft gemaakt waarbij rekening is gehouden met de afspraken daarover in deze cao en
  • de voorschriften van de werkgever op grond van artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek (instructierecht).

De personeelsreglementen