Tarieflijst verblijfkosten buitenlandse dienstreizen per 1 januari 2021 (ods-bestand)

De vergoeding voor verblijfkosten is voor de gemaakte kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven tijdens een dienstreis. De hoogte van deze vergoeding voor buitenlandse dienstreizen volgt uit deze tarieflijst, rekening houdend met de bepalingen in de cao hierover. Deze ods-versie kunt u downloaden voor gebruik in (bijvoorbeeld) Excel. Ook kunt u de tarieflijst online raadplegen of het pdf-bestand ervan downloden