Bedragen CAO Rijk 2020 (II) per 1 januari 2021

In de CAO Rijk 2020 (II) is beschreven op welke wijze de bedragen waar in de cao-bepalingen het woord “momenteel” staat worden aangepast. Per 1 januari 2021 levert dat de in dit document beschreven aanpassingen op ten opzichte van de op 12 november 2020 in het SOR vastgestelde versie van de CAO Rijk 2020 (II).