Bijlage 6 van CAO Rijk 2021: Tarieflijst verblijfkosten buitenlandse dienstreizen per 1 januari 2022 (pfd)

De vergoeding voor verblijfkosten is voor de gemaakte kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven tijdens een dienstreis. De hoogte van deze vergoeding voor buitenlandse dienstreizen volgt uit deze tarieflijst, rekening houdend met de bepalingen in de cao hierover. Naast deze pdf-versie kunt u de tarieflijst ook online raadplegen of het ods-bestand ervan downloaden voor gebruik in (bijvoorbeeld) Excel.