CAO Rijk 2020 (II) en uitleg van cao-partijen daarbij

De CAO Rijk regelt de arbeidsvoorwaarden van werknemers in dienst bij de sector Rijk.

CAO Rijk 2020 (II)

In deze versie van de CAO Rijk 2020 (II) zijn ten opzichte van de vorige versie de per 1 juli 2021 geindexeerde bedragen aangepast. Vanwege de omvang is bijlage 3 van de cao (de transponeringstabel) een afzonderlijk document.

Status uitleg over cao

De uitleg over de bepalingen in deze cao op deze website (online en als afzonderlijk document via deze pagina) vormen voor werknemers in de sector Rijk een geheel met de cao en het personeelsreglement van hun organisatie. Als de uitleg onbedoeld afwijkt van wat wettelijk of in deze cao is geregeld, dan zijn de wet en de cao bepalend.