Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen 2020-2024, versie per 1 januari 2022

De ACRU regelt de bijzondere aanspraken voorafgaand aan, tijdens en na afloop van uw uitzending naar een post in het buitenland. Deze aanspraken zijn deels aanvullend op en deels afwijkend van de aanspraken die zijn geregeld in de CAO Rijk. In deze versie zijn de indexaties per 1 januari 2022 en de uitzondering op het recht op onbereikbaarheid en thuiswerkvergoeding verwerkt.