Bedragen CAO Rijk 2021 per 1 januari 2022

In de CAO Rijk 2021 is in paragraaf 27.4 beschreven op welke weijze de bedragen waar in de cao-bepaling het woord "momenteel" staat wordt aangepast. Per 1 januari 2022 levert dat de in dit document beschreven aanpassingen op ten opzichte van de op 6 december 2021 vastgestelde versie van de CAO Rijk 2021.