Bedragen CAO Rijk 2021 per 1 juli 2022

In de CAO Rijk 2021 is in paragraaf 27.4 beschreven op welke wijze de bedragen waar in de cao-bepalingen het woord ‘momenteel’ staat worden aangepast. Per 1 juli 2022 levert dat de volgende aanpassingen op ten opzichte van de versie van de CAO Rijk 2021 met wijzigingen en indexaties per 1 januari 2022.