CAO Rijk 2022-2024: versie met loonafspraken per 1 april 2023 en roosterafspraken per 1 januari 2024

Dit is de actuele versie van de CAO Rijk 2022-2024.

In deze versie van de CAO Rijk 2022-2024 is de loonafspraak per 1 april 2023, zoals opgenomen in het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024, verwerkt in de relevante salaristabellen en overige bedragen van de cao. Tot 1 april 2023 gelden daarvoor de bedragen per 1 juli 2022. De loonafspraak per 1 januari 2024 – zie voor de bedragen bijlage 1 van het akkoord – wordt per die datum verwerkt. De overige afspraken in dit akkoord zijn – voor zover nodig – ook verwerkt in de cao. Nu inclusief de afspraken in het akkoord over roosteren die ingaan per 1 januari 2024.