CAO Rijk 2022-2024, versie met indexaties per 1 juli 2023

De CAO Rijk regelt de arbeidsvoorwaarden van werknemers in dienst bij de sector Rijk.

CAO Rijk 2022-2024

In deze versie van de CAO Rijk 2022-2024 zijn ten opzichte van de versie per 1 januari 2023 de volgende per 1 juli 2023 geïndexeerde bedragen gewijzigd:

  • de bedragen van de salarisschaal voor arbeidsbeperkten die geen functie binnen het Functiegebouw Rijk kunnen vervullen (hoofdstuk 18 van de cao)
  • de vergoedingsbedragen voor dienstreizen naar het buitenland (bijlage 8 van de cao).

Uitleg van cao-partijen
De uitleg over de bepalingen in de cao op deze website (online en als afzonderlijk document via deze pagina) vormen voor werknemers in de sector Rijk een geheel met de cao en het personeelsreglement van hun organisatie. Als de uitleg onbedoeld afwijkt van wat wettelijk of in deze cao is geregeld, dan zijn de wet en de cao bepalend.