Bijlage 6 van CAO Rijk 2024-2025: Tarieflijst verblijfkosten buitenlandse dienstreizen per 1 juli 2024 (ods)

De vergoedingen voor verblijfkosten is voor de gemaakte kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven tijdens een dienstreis. De hoogte van deze vergoeding voor buitenlandse dienstreizen volgt uit deze tarieflijst, rekening houdend met de bepalingen in de cao hierover. Deze ods-versie kunt u downloaden voor gebruik in (bijvoorbeeld) Excel.