Download de CAO Rijk (en meer)

Op deze pagina kunt u een interactieve pfd van de actuele CAO Rijk downloaden inclusief de uitleg van cao-partijen daarbij. De eerdere versies van de CAO Rijk treft u aan op de overzichtspagina daarvan.

Daarnaast kunt u voor gebruik in (bijvoorbeeld) Word en Excel op deze pagina downloaden:

  • de model-arbeidsovereenkomsten (odt-bestanden)
  • de salaristabellen met maandbedragen (schaal 1 t/m 19) per 1 januari 2024 (ods-bestand)
  • de tarieflijst verblijfkosten buitenlandse dienstreizen per 1 januari 2024 (ods-bestand)
  • de transponeringstabel van de vervallen rijksbrede regelingen naar de cao (ods-bestand).