Transponeringstabel (ods-bestand)

De transponeringstabel van de vervallen rijksbrede regelingen naar de nieuwe situatie was - als bijlage 3 - onderdeel van CAO Rijk 2020 (II). In de transponeringstabel is van alle per 1 januari 2020 vervallen regelingen per artike(lid) aangegeven wat daarmee is gebeurd, en waarom. Het is daardoor een zeer omvangrijk document (1761 regels, 6 kolommen).

Bij printen levert kiezen voor liggend A3-formaat het beste resultaat (272 pagina's) en daarvoor kan het beste de pfd-versie worden gebruikt waarmee de CAO Rijk 2020 (II) in december 2020 is aangemeld bij het ministerie van SZW. De transponeringstabel was daarbij vanwege de omvang aangeleverd als de afzonderlijke bijlage 3 van de cao.

Voor digitaal gebruik kan dit bestand worden ingelezen in (bijvoorbeeld) Excel.