CAO Rijk 2020 (II) en uitleg van cao-partijen daarbij

Dit is de actuele versie van de CAO Rijk 2020 (II) zoals aangemeld bij het ministerie van SZW op 17 december 2020 en de actuele versie van de uitleg van cao-partijen daarbij.

CAO Rijk 2020 (II), uitleg cao-partijen en transponeringstabel

Aan deze tweede versie van CAO Rijk 2020 (II) zijn de afspraken toegevoegd die ingaan per 31 december 2020. Deze versie bevat tevens de indexaties van diverse bedragen per 1 januari 2021. De uitleg van cao-partijen bij de cao is aangepast aan de gewijzigde inhoud.

Vanwege de omvang is bijlage 3 van de cao (de transponeringstabel) een afzonderlijk document.

Status uitleg over cao

Op deze website vindt u uitleg over de bepalingen in deze cao voor onderwerpen die nieuw zijn per 1 januari 2020. Ook vindt u uitleg over onderwerpen waarvan partijen het gewenst vinden daar uitleg over te geven. Deze uitleg vindt u in één document hierboven. Ook vindt u deze uitleg bij de betreffende onderwerpen onderaan de pagina onder 'Zie ook'.

Deze cao, de uitleg daarvan en uw personeelsreglement vormen één geheel.