CAO Rijk 2020 (II), versie met wijzigingen per 31 december 2020 en indexaties per 1 januari 2021

Dit is de versie van de CAO Rijk 2020 (II) zoals aangemeld bij het ministerie van SZW op 17 december 2020 inclusief de indexaties per 1 januari 2021.

CAO Rijk 2020 (II), uitleg cao-partijen en transponeringstabel

Aan deze tweede versie van CAO Rijk 2020 (II) zijn de afspraken toegevoegd die ingaan per 31 december 2020. Deze versie bevat tevens de indexaties van diverse bedragen per 1 januari 2021.

Vanwege de omvang is bijlage 3 van de cao (de transponeringstabel) een afzonderlijk document.