CAO Rijk 2022-2024, versie met aanpassingen en indexaties per 1 januari 2024

De CAO Rijk regelt de arbeidsvoorwaarden van werknemers in dienst bij de sector Rijk.

CAO Rijk 2022-2024

In deze versie van de CAO Rijk 2022-2024 en uitleg van cao-partijen zijn ten opzichte van de versie per 1 juli 2023 de indexaties van diverse bedragen per 1 januari 2024 verwerkt en enkele aanpassingen per die datum. Dit betreft:

  • de wijziging van de bedragen vanwege de loonafspraken per 1 januari 2024
  • de verlenging van de looptijd van de pilot mediation en juridische ondersteuning klokkenluiders sector Rijk
  • verwijdering teksten over roosterpersoneel die zagen op de situatie tot en met 31 december 2023.

Uitleg van cao-partijen

De uitleg over de bepalingen in de cao op deze website (online en als afzonderlijk document via deze pagina) vormen voor werknemers in de sector Rijk een geheel met de cao en het personeelsreglement van hun organisatie. Als de uitleg onbedoeld afwijkt van wat wettelijk of in deze cao is geregeld, dan zijn de wet en de cao bepalend.