CAO Rijk 2022-2024: versie met loonafspraken per 1 april 2023 en roosterafspraken per 1 januari 2024

In deze versie van de CAO Rijk 2022-2024 is de loonafspraak per 1 april 2023, zoals opgenomen in het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024, verwerkt in de relevante salaristabellen en overige bedragen van de cao. Tot 1 april 2023 gelden daarvoor de bedragen per 1 juli 2022. De loonafspraak per 1 januari 2024 – zie voor de bedragen bijlage 1 van het akkoord – wordt per die datum verwerkt. De overige afspraken in dit akkoord zijn – voor zover nodig – ook verwerkt in de cao. Nu inclusief de afspraken in het akkoord over roosteren die ingaan per 1 januari 2024.

Uitleg van cao-partijen
Een uitleg van cao-partijen over roosterafspraken per 1 januari 2024 volgt (update 16 oktober 2023: de uitlegteksten roosteren zijn gepubliceerd). De uitleg over de bepalingen in de cao op deze website (online en als afzonderlijk document) vormen voor werknemers in de sector Rijk een geheel met de cao en het personeelsreglement van hun organisatie. Als de uitleg onbedoeld afwijkt van wat wettelijk of in deze cao is geregeld, dan zijn de wet en de cao bepalend.